Mag een terugkomende werknemer een tijdelijk contract en een proeftijd?

Een medewerker wil na zijn ontslag uit eigen beweging terugkeren bij een organisatie. Mag dat met een tijdelijk contract voor bepaalde tijd en een proeftijd? Onze medewerker heeft na 7 dienstjaren zelf ontslag genomen per 1 januari 2018 omdat hij een andere baan had gevonden. Vorige week heeft hij ons laten weten dat hij heel graag terug zou willen keren bij ons bedrijf. Zijn functie is nog niet vervuld en wij willen ook wel met hem door. Kan ik hem nu een tijdelijk contract (voor bepaalde tijd) aanbieden en mag ik een proeftijd opnemen in de nieuwe arbeidsovereenkomst? Het antwoord op beide vragen is ‘nee’. Tijdelijk contract? Strikt genomen mag met deze medewerker wel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangegaan, maar deze eindigt niet van rechtswege na ommekomst van de overeengekomen tijd. Dat komt door de werking van de Ragetlie-regel. De Ragetlie-regel houdt in dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die binnen zes maanden volgt op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet van rechtswege eindigt maar moet worden opgezegd of ontbonden. Uitzonderingen Het kan zo zijn dat een tijdelijk contract na een vast contract wel is toegestaan. Dat is slechts anders als het eerdere vaste contract door de werkgever is opgezegd met de schriftelijke instemming van de werknemer of met toestemming van het UWV, als de rechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden of als het dienstverband is opgezegd door de curator. In dit geval heeft de werknemer zelf zijn arbeidsovereenkomst opgezegd, omdat hij ergens anders een andere baan had gevonden. Deze situatie valt niet onder de uitzonderingen. Dat betekent dat de Ragetlie-regel hier geldt en dat een tijdelijk contract dus niet van rechtswege zou eindigen. Voor beëindiging van het tijdelijke contract gelden dezelfde regels als voor de beëindiging van een vast contract. Als tussen het eindigen van het vaste contract en de start van het nieuwe tijdelijke contract een periode van meer dan zes maanden heeft gezeten, dan is de Ragetlie-regel niet van toepassing. Het nieuwe tijdelijke contract eindigt in dat geval wel gewoon van rechtswege. Proeftijd Een proeftijdbeding is nietig als het is opgenomen in een opvolgende arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en dezelfde werkgever. Dat is alleen anders als de nieuwe arbeidsovereenkomst duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer eist dan de vorige arbeidsovereenkomst. Een proeftijd is voor de werkgever bedoeld om zich op de hoogte te kunnen stellen van de geschiktheid van de medewerker en voor de werknemer om zich een beeld te kunnen vormen van het werk en de werkgever. Deze werknemer heeft gedurende zeven jaar bij de werkgever gewerkt. Zij kennen elkaar en weten wat ze aan elkaar hebben. Bovendien is het kennelijk de bedoeling dat de werknemer zijn eigen functie terug krijgt. Een proeftijd is in een geval als dit dus vrijwel zeker nietig. XpertHRDit artikel komt tot  stand in samenwerking met XpertHR de HR Antwoordbank. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie of een online demonstratie >>>Het bericht Mag een terugkomende werknemer een tijdelijk contract en een proeftijd? verscheen eerst op XpertHR Actueel.
xperthr
07-03-2018 14:34