Economie groeit door, werkloosheid daalt

Laagste werkloosheid sinds 2001 Volgens het Centraal Planbureau (CPB) is de werkloosheid sinds 17 jaar niet zo laag geweest. Ze verwachten dit jaar een percentage van 3,9 procent en volgend jaar van 3,5 procent. Ook blijkt dat bedrijven hun werknemers vaker een vast arbeidscontract aanbieden en hogere lonen betalen om personeel aan te kunnen trekken of behouden. Het gaat zo goed met de Nederlandse economie door de groeiende internationale economie, lage rentes, het begrotingsbeleid van de overheid en de krachtige woningmarkt. Nederland doet het op veel gebieden beter dan de rest van Europa. Dit komt met name dankzij de krachtige woningmarkt in Nederland en het succesvolle begrotingsbeleid van onze overheid. Koopkracht stijgt De koopkracht zal komende jaren naar verwachting stijgen voor alle bevolkingsgroepen. De verwachting is dat deze met 1,6 procent toeneemt in 2019. Voor werkenden zal de mediane koopkracht met 1,8 procent toenemen. Voor uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden zal de koopkracht met respectievelijk 0,8 en 1,3 procent iets minder sterk stijgen. Gevolgen groei flexwerk Volgens Maurice Limmen van CNV blijft Nederland kampioen flexwerk in Europa. De “doorgeschoten flexibilisering” zorgt er volgens hem voor dat de lonen van de mensen in loondienst toch relatief laag blijven en dat er nog steeds vrij veel onzekerheid bestaat onder hen. Van de economische groei wordt volgens Limmen nog niet veel gemerkt door de werkenden. Groei bbp Op het gebied van het bruto binnenlands product is de verwachting dat Nederland de groeicijfers van de eurozone overtreft. Vorig jaar nam het bbp met 3,1 procent toe: de sterkste groei in tien jaar. Tot dusver ging het CPB ook voor dit jaar uit van een groei van 3,1 procent. Door de dalende werkloosheid en groeiende economie zal het naar verwachting nog lastiger worden voor organisaties om goed personeel te vinden voor het groeiende aantal vacatures. Het feit dat het aantal zzp’ers toe blijft nemen, bewijst dat mensen tegenwoordig zeker niet meer alleen uit nood voor zichzelf beginnen.
zzp barometer
06-03-2018 13:00