Aanpak CO2-uitstoot door bedrijven schiet tekort

Te weinig bedrijven hebben hun administratie ingericht op het verminderen van broeikasgassen. Veel bedrijven hebben geen concrete doelstellingen op dit gebied en de administratie over de reductie van CO2-uitstoot ontbreekt meestal.
managers online
06-03-2018 06:46