Geen ‘echte’ invalkracht

Bij een nuluren-contract of oproepovereenkomst is het van groot belang dat de invalkracht ook echt alleen wordt ingezet bij bijvoorbeeld ziekte van vaste medewerkers of in situaties buiten de normale pieken.
pw de gids
05-03-2018 08:18