Wijziging AVV VVT 2018

| Download CAO VVT | 2 maart 2018 AVV CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2018 (CAO VVT) Download: AVV CAO VVT 2018 (28-02-18) Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2018. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 2 maart 2018, nr. 6955, onder UAWnr. nr. 11940.
flexnieuws
02-03-2018 15:21