Onderhandelingsresultaat CAO Arkema Vlissingen 2017-2019

  | Download CAO Arkema » | 1 maart 2018 CAO-naam CAO Arkema Vlissingen Download Onderhandelingsresultaat CAO Arkema Vlissingen 2017-2019 > Onderhandelingsresultaat CAO Arkema Vlissingen 2017-2019 (22-02-18) Looptijd De cao wordt verlengd met 24 maanden, te weten ingaande per 1 juli 2017 en expirerend met ingang van 1 juli 2019. Loonmutaties – 2,0% loonsverhoging per 1 oktober 2017 – 2,0% loonsverhoging per 1 oktober 2018 Arbeidsvoorwaarden – Partijen zijn overeengekomen dat de werkgever gedurende de looptijd van de cao, de zgn. wga-gedifferentieerde premie volledig voor zijn rekening neemt. Bron:
flexnieuws
01-03-2018 13:07