De jaarlijkse beoordeling afschaffen. Hype of blijvende verandering?

Het beoordelingscijfer ligt aan de basis van een range van HR-beslissingen die enorm belangrijk zijn voor medewerker en organisatie. Het is niet niks om dat af te schaffen. Toch staan we denk ik nog maar aan het begin van een blijvende verandering. En wel hierom. 26 februari 2018Topic: Beoordelen & functioneren
hr praktijk
26-02-2018 15:59