‘Extra geld voor innovatie moet ook naar mensen gaan’

Samenwerkende ondernemers en kennisinstellingen krijgen extra ondersteuning om de sterke internationale positie van Nederland als kenniseconomie uit te bouwen. Daar trekt het kabinet dit jaar 75 miljoen euro extra voor uit. Maar de vakbond voor professionals vindt dat het kabinet vooral meer in mensen moet investeren. Want nieuwe technologie biedt kansen voor de Nederlandse samenleving, maar vergt wel een investering in de duurzame inzetbaarheid van werknemers.
personeelsnet
26-02-2018 14:28