Alles flex CBS?

Alles flex CBS? Het is de kunst van het presenteren. Het CBS beheerst deze kunst goed, laat daar geen misverstand over bestaan. Uit alle feiten en cijfers die het CBS produceert volgt vaak relevant nieuws dat door de media wordt opgepikt. De moeite nemen om voorbij het persbericht en dieper dan de inhoudsopgave in rapporten te duiken is niet vanzelfsprekend. Soms komt daardoor ons inziens wel de eigen geloofwaardigheid en betrouwbaarheid in het geding. De publicatie die op 19 februari jl. is verschenen, met als titel ‘Weer meer vast werk, maar flexwerk groeit harder’, is hier een sprekend voorbeeld van. Er ontstaat een bepaald beeld dat de opkomst van ‘flex’ voor verdringing van ‘vast’ zorgt en dat is bijzonder. Groei meten gaat in de basis om het naast elkaar zetten van aansluitende periodes. Wat is de relevantie om het vierde kwartaal 2017 te vergelijken met 2016 als het logischer is om het derde en vierde kwartaal van 2017 te vergelijken? Juist: het levert cijfers op die het CBS gelijk geven dat ‘flex’ groeit, maar de realiteit is dat er een forse afname is aan ‘flex’ in het derde en vierde kwartaal 2017. Een ander voorbeeld is dat het begrip ZZP te pas en onpas wordt geschaard onder ‘flex’, mits het het CBS beter uitkomt in de vergelijking. En is het ongunstig? Dan laat men het zonder het te benoemen weer los. Flex en ZZP zijn toch echt twee verschillende werelden, tenzij je alleen vanuit ‘vaste banen’ redeneert. Dat het aantal flexwerkers in absolute zin stijgt is niet bijzonder, want overall gezien zijn er ook meer werkenden. Maar ‘vergeten’ te vermelden dat het aandeel ‘flex + ZZP’ procentueel is afgenomen ten opzichte van ‘werkenden’ leest niemand. En hier zien wij dus een zeer interessante ontwikkeling: in alle cijfers is het aantal uitzendkrachten gedaald: met -23.000 in Q4 2017 t.o.v. 2016 en met -14.000 in Q4 t.o.v. Q3 2017. Neem hierbij dat het procentueel aantal vaste banen op de beroepsbevolking is gestegen ten opzichte van het aandeel flex en de enige conclusie is dat het aandeel flex juist afneemt en er meer vaste banen zijn. Waarom hamert men dan zo op het beeld dat ‘flex harder groeit’ als het juist daalt? Wij merken dat er in Nederland een heksenjacht gaande is op flex en kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het CBS – dat  betaald wordt door de overheid – ook een opdracht heeft meegekregen van zijn broodheer. Dit doet een politieke agenda vermoeden. En laat dat nou net niet de opdracht zijn voor de instantie die onafhankelijk en betrouwbaar cijfers moet leveren om richting te kunnen geven aan beleid. Het maakt de vraag relevant of ‘alles flex’ is bij het CBS? Want is iets feitelijks presenteren, waar je begrippen door elkaar haalt om daarmee de opinie te bespelen, niet gewoon te bestempelen als ‘fake nieuws’? Hoog tijd om ZZP en flex uit elkaar te trekken, zich op feiten te concentreren en vergelijkingen te maken die echt relevant zijn. Zie voor de cijfers: Flexbarometer Paul Haarhuis, commercieel directeur (CCO) bij Timing Bob Weghorst, directeur Payroll bij Persoonality. Timing is al meer dan 25 jaar specialist in uitvoerend werk op elk niveau, met een landelijk dekkend netwerk op herkenbare locaties en inhouse locaties. Flexkrachten van Timing zijn actief in de productie, administratie, schoonmaak, logistiek, zorg, callcenters, overheid en commercie. De uitzendorganisatie wil uitvoerend werk en alles eromheen makkelijker, sneller en vooral slimmer organiseren. Timing is samen met Persoonality onderdeel van de ADG-groep, en is de vijfde uitzendorganisatie van Nederland.
flexnieuws
23-02-2018 16:10