Presenteïsme of verzuim: griepgolf houdt huis in Nederland

Presenteïsme is volgens onderzoekers kostbaarder dan absenteïsme. Moeten werknemers zich daarom ziek melden wanneer zij de griep krijgen?
pw de gids
12-01-2018 07:48