Onderhandelingsresultaat CAO Slagers 2018

| Download CAO Slagers » | 11 januari 2018 CAO-naam CAO Slagersbedrijf Download Onderhandelingsresultaat CAO Slagers 2018 > nog niet beschikbaar Looptijd De looptijd van de cao is van 1 oktober 2017 tot 1 januari 2019. Loonmutaties – 1,75 % loonsverhoging van per 1 februari 2018 – € 40,- éénmalige uitkering in februari Arbeidsvoorwaarden – Afbouw van de werknemerspremie voor de WerkHervattingsKas (sociale zekerheid WGA) van gemiddeld 0,15% van het loon per jaar, vanaf 2018. Door de jaarlijkse afbouw betalen werknemers steeds minder premie en vanaf 2022 helemaal geen WKH-premie meer – Invoering per 1-1-2019 van een nieuwe regeling voor 60+-ers om minder te werken van 95% werken, 100% loon en 100% pensioenopbouw. In de toekomst wordt deze regeling uitgebouwd naar 90% werken, 100% loon en 100% pensioenopbouw. (De 80-90-100%-regeling blijft ook bestaan) – Invoering van funktiewaarderingssysteem ORBA per 1 juli 2018 (na 2x uitstel) met nieuwe loonschalen en betere functie-omschrijvingen. Hierdoor is toekenning van het juiste salaris en de salarisschaal op basis van werkzaamheden beter mogelijk en controleerbaar. – Meer mogelijkheden om op zaterdag daadwerkelijk verlof op te nemen, als de zaterdag ingeroosterd is. – De positie van vakbondskaderleden in de bedrijven wordt verduidelijkt en verbeterd. Bron: CNV Vakmensen, 9 januari 2018
flexnieuws
11-01-2018 13:42