cbs

620 nieuwsberichten gevonden
Seizoenpatronen WW sterker bij mannen
1 jaar
Bij de ontwikkeling van het aantal personen met werkloosheidsuitkeringen spelen seizoeninvloeden bij mannen een grotere rol dan bij vrouwen. Dat blijkt uit nieuwe, seizoengecorrigeerde cijfers over personen met een WW-uitkering.
Resultaten Gepromoveerdenonderzoek 2019
1 jaar
In 2019 heeft het CBS voor de derde keer onderzoek gedaan onder gepromoveerden. Doel van dit onderzoek is het vergroten van het inzicht in de loopbanen en de mate van internationale mobiliteit van gepromoveerden na het behalen van hun doctoraat.
Cao-lonen 3,1 procent gestegen in eerste kwartaal 2020
1 jaar
In het eerste kwartaal van 2020 zijn de cao-lonen met 3,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Na het eerste kwartaal van 2009 is de loonstijging niet meer zo groot geweest.
Cyberweerbaarheid onder zzp’ers
1 jaar
Kennis over-, gedrag in- en slachtofferschap van digitaal werken onder zelfstandig ondernemers zonder personeel, 2018.
Banen naar woon- en werkgebied omgeving Purmerend, 2017
1 jaar
Tabellen met banen naar woon- werkgebied omgeving Purmerend, bekostigd door de gemeente Purmerend.
Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2020
1 jaar
Cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen
Incassoratio vorderingen algemene bijstand
1 jaar
Incassoratio terug- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2019.
SRG-uitstroom Fase 1, 2019
1 jaar
Maatwerk over startende banen in de eerste helft van 2019 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.
Psychisch belastend werk naar beroep
1 jaar
Psychische belasting van werknemers van 15 tot 75 jaar naar beroepsniveau en beroepsgroep.
Zorgberoepen emotioneel meest veeleisend, docenten meest betrokken in 2018
1 jaar
In 2018 gaven werknemers in het onderwijs het vaakst aan emotioneel betrokken te raken bij hun werk (bijna 3 op de 10). Werknemers in zorg- en welzijnsberoepen, en politie en brandweer, vonden hun werk het vaakst emotioneel veeleisend. Van de gespecialiseerde verpleegkundigen was dit ruim 43 procent.
Premieloon verdeling Regeling Overbrugging, 2018
1 jaar
Tabel met het aantal banen en de premieloon verdeling van de werknemers in de doelgroep voor de Regeling Overbrugging naar bedrijfstak, verslagjaar 2018.
Banen in Leiden, 2014-2017
1 jaar
Banen in Leiden naar SBI code, 2014-2017
8 duizend zorgwerknemers in grenspendel met Duitsland en België
1 jaar
Bijna 80 duizend mensen die in 2017 in Duitsland of België woonden, werkten als werknemer in Nederland. Ruim 20 duizend pendelaars werkten in de zakelijke dienstverlening. Ook in de industrie en de groot- en detailhandel werkten meer dan 10 duizend mensen. In de gezondheidszorg werken 8 duizend mensen.
Bbp groeide met 0,4 procent in vierde kwartaal 2019
1 jaar
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2019 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal van 2019.
Economisch beeld half maart nauwelijks veranderd
1 jaar
In het economisch beeld van half maart zijn de gebeurtenissen rondom het coronavirus nog niet zichtbaar.
Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2019-Q3
1 jaar
Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het derde kwartaal van 2019.
AZW: uitstroom baan, sector, regioplus-regio 2010-2019
1 jaar
Uitstroom naar baan: zorg en welzijn breed/smal, sector, SBI, Regioplus-arbeidsmarktregio, 1e kwart 2010 - 3e kwart 2019
Lonen van werknemers op Caribisch Nederland in de toeristensector
1 jaar
Lonen van werknemers op Caribisch Nederland in de toeristensector, 2017, 2018
Pilot Barometer culturele diversiteit - aanvulling
1 jaar
Migratieachtergrond van werknemers van een pilotorganisatie
Wisselingen arbeidsmarkt, februari
1 jaar
In februari 2020 waren 274 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in november, waren dat er 324 duizend.
Werkloosheid verder gedaald naar 2,9 procent in februari
1 jaar
Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 21 duizend per maand toe en bedroeg in februari 9,1 miljoen personen.
Bijna kwart uitkeringsontvangers in 2018 had betaald werk
1 jaar
Van de mensen die in 2018 een arbeidsongeschiktheidsuitkering, bijstand en/of WW ontvingen, had 24 procent ook betaald werk.
AZW breed: werknemers, zorgkantoorplus-regio 2010-2018
1 jaar
Werknemers in zorg en welzijn breed: leeftijdscategorie, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2010-2018.
AZW breed: mobiliteit, zorgkantoorplus-regio 2010-2018
1 jaar
Mobiliteit zorg en welzijn breed: mobiliteitskenmerken, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2010-2018.
Personeel arbeidsvoorwaardelijke overheid, 2017
1 jaar
(opleidings)kenmerken van het zittende, in- en uitstromende personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid.
Personeel arbeidsvoorwaardelijke overheid, 2016
1 jaar
(opleidings)kenmerken van het zittende, in- en uitstromende personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid.
Arbeidsomstandigheden arbeidsvoorwaardelijke overheid
1 jaar
De tabellen beschrijven de arbeidsomstandigheden van werknemers in sectoren van de arbeidsvoorwaardelijke overheid, en ter vergelijking in de marktsector, in de periode 2014-2018. Op basis van de NEA en in opdracht van BZK.
Aantal werkdagen waarop de laatste keer is verzuimd naar klacht, 2018
1 jaar
De tabel geeft informatie over het aantal werkdagen (mediaan) waarop door werknemers de laatste keer is verzuimd naar klacht.
Ziekteverzuim onder werknemers in 2019 verder toegenomen
1 jaar
Het ziekteverzuim onder werknemers is in 2019 gestegen tot 4,4 procent. In 2018 was dat nog 4,3 procent, in 2014 3,8 procent. De zorg kent opnieuw het hoogste verzuim (5,7 procent). Van de werknemers die in 2018 ziek thuisbleven had 44,1 procent griep of verkoudheidsklachten, meer dan in 2014 (40,2 procent).
Doelgroep Banenafspraak Participatiewet 2017/2018
1 jaar
De tabel toont voor (clusters van) gemeenten het aantal inwoners uit de doelgroep Banenafspraak met de grondslagcode Participatiewet (incl. Vso/Pro & Praktijkroute) in 2017 en in 2018, gesplitst naar wel en niet werkzaam.

Pagina's

Abonneren op cbs