cbs

620 nieuwsberichten gevonden
Arbeidsparticipatie jongeren in tweede helft 2020 deels hersteld
2 maanden
De stijging van de arbeidsparticipatie van jongeren sinds 2016, kwam aan het begin van de coronacrisis tot stilstand. In het tweede kwartaal van 2020 daalde de arbeidsdeelname onder jongeren van 65,9 naar 60,3 procent, even hoog als in het eerste kwartaal van 2016. Daarna steeg de arbeidsdeelname naar 62,7 procent.
ZZP’ers per wijk in Leidschendam-Voorburg, 2019
2 maanden
Deze tabel bevat gegevens over het aantal ZZP’ers per wijk in de gemeente Leidschendam-Voorburg in 2019.
Bijstandsuitkeringen naar kostendelers en leefvorm 2020
2 maanden
Bijstandsuitkeringen naar kostendelers en leefvorm, 1 januari 2020
Regionaal-Economische Kengetallen
2 maanden
Deze tabellenset bevat regionaal economische gegevens op een aantal thema’s bedoeld voor een beschrijving van de regionale economie.
Grootste daling werkenden in 2020 bij dienstverlenende beroepen
2 maanden
Eind 2020 waren er 38 duizend mensen minder met betaald werk dan eind 2019. Deze daling komt uitsluitend voor rekening van flexwerknemers. Het aantal vaste krachten en zelfstandigen is wel gegroeid. Er waren eind 2020 vooral minder mensen werkzaam in dienstverlenende beroepen.
StatLine-tabellen met uitkomsten over lonen/loonkosten
2 maanden
Overzicht van de ruim 140 lopende StatLine-tabellen van het CBS met uitkomsten over lonen of loonkosten.
Grote verschillen in verdeling van uurloon per bedrijfstak
2 maanden
De verdeling van uurlonen van werknemers, het verschil tussen de laagste en de hoogste uurlonen, verschilt aanzienlijk per bedrijfstak. In de handel is dit verschil het grootst. In de horeca worden de laagste uurlonen betaald.
Ruim 3 procent meer bijstandsontvangers in 2020
2 maanden
Eind december 2020 hadden 429 duizend personen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dit zijn er ruim 14 duizend, oftewel ruim 3 procent meer dan een jaar eerder.
Uurlonen, 2006-2019
2 maanden
In deze tabellen staan uurlonen per percentiel weergegeven.
Culturele diversiteit Achmea december 2020
2 maanden
Culturele diversiteit onder werknemers van Achmea, december 2020
Culturele diversiteit Gemeente Utrecht oktober 2020
2 maanden
Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Utrecht, oktober 2020
Culturele diversiteit Gemeente Den Haag 2019 en 2020
2 maanden
Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Den Haag, juli 2019 en juli 2020
Maandcijfers gewerkte uren EBB
2 maanden
Om de uitwerking van de coronamaatregelen op de arbeidsmarkt zo actueel mogelijk in beeld te brengen, zijn maandcijfers over de gewerkte uren per werkende berekend vanaf 2013 tot nu.
Meer werknemers in zorg en welzijn in derde kwartaal 2020
2 maanden
In de sector zorg en welzijn kwamen er in het derde kwartaal van 2020 per saldo ruim 34 duizend werknemers bij ten opzichte van een jaar eerder. Vooral in de branches kinderopvang en de verpleging, verzorging en thuiszorg nam het aantal werknemers toe.
Gemiddeld persoonlijk inkomen 2018 en 2019
2 maanden
Gemiddeld persoonlijk inkomen van de werkzame beroepsbevolking, geslacht, leeftijd en onderwijsniveau, 2018 en 2019
Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2020
2 maanden
Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.
Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2020
2 maanden
Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2020
Aantal banen per SBI per maand, sep 2020 – nov* 2020
2 maanden
Aantal banen van werknemers per SBI per maand, september 2020 – november* 2020
Wisselingen arbeidsmarkt, januari
2 maanden
In januari waren 337 duizend mensen werkloos. In vergelijking met drie maanden eerder is het aantal werklozen met 69 duizend afgenomen, gemiddeld 23 duizend per maand.
Werkloosheid gedaald naar 3,6 procent
2 maanden
In januari waren 337 duizend mensen werkloos, dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 23 duizend per maand. Dat is de sterkste daling sinds de start van de maandcijfers in 2003.
Baanvinders en –wisselaars naar bedrijfssector, 2019
2 maanden
Werkzame beroepsbevolking (nationale definitie) van 15 tot 65 jaar naar baanvinders, baanwisselaars, bedrijfssector en leeftijd, 2019
Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2014-2019
2 maanden
Bevolking en beroepsbevolking (totaal/werkzaam/werkloos) naar arbeidsmarktregio, geslacht, leeftijdsklasse en onderwijsniveau, 2014-2019
Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2019
2 maanden
Werkzame beroepsbevolking van 15 t/m 74 jaar naar woon-werkbalans per arbeidsmarktregio, 2019
AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit
2 maanden
Mobiliteit op de arbeidsmarkt zorg en welzijn: administratieve mobiliteit, branche, regio, 2010-2020
Economie krimpt met 0,1 procent in vierde kwartaal 2020
2 maanden
In het vierde kwartaal van 2020 is de economie met 0,1 procent gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. De krimp van het bbp bedroeg in 2020 3,8 procent.
Economisch beeld negatiever
2 maanden
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in februari negatiever. De economie ligt diep in een fase van laagconjunctuur.
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in vierde kwartaal minder turbulent
2 maanden
In het vierde kwartaal van 2020 daalde zowel het aantal banen en vacatures als de werkloosheid. Het aantal vacatures daalde met 6 duizend naar 210 duizend. Vergeleken met het derde kwartaal waren er 14 duizend banen minder. Met 384 duizend was het aantal werklozen 35 duizend lager dan in het voorafgaande kwartaal.
Tabellen Tozo voorlopig december 2020
2 maanden
Aantal uitkeringen in het kader van de Tozo.
Werknemersbanen bij bedrijven met en zonder NOW, mrt-jul 2020
7 maanden
Onderzoek naar banen van werknemers bij bedrijven die vanuit de NOW-regeling gedurende maart tot en met juli 2020 een uitkering hebben aangevraagd en ontvangen.
2,6 miljoen werknemersbanen bij bedrijven onder NOW-regeling
7 maanden
De bedrijven die in de periode van maart tot en met juli een NOW-uitkering ontvingen telden in februari 2,6 miljoen werknemersbanen. In totaal waren er in die maand 8,5 miljoen werknemersbanen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Pagina's

Abonneren op cbs