cbs

143 nieuwsberichten gevonden
Werkgelegenheid zorg en welzijn; 2014 - 2018 kwartaal 3
2 maanden
Deze tabel bevat cijfers over aantallen werknemers en banen en arbeidsvolume van werknemers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal over de periode 2014 - kwartaal 1 tot en met 2018 - kwartaal 3 inclusief seizoenscorrectie.
Bijna 180 duizend banen vervuld door Polen
2 maanden
In 2017 werden ruim 838 duizend banen vervuld door buitenlandse werknemers. Werknemers van Poolse herkomst vormen hiervan de grootste groep. Zij bezetten bijna 180 duizend banen en behoren tot de laagst betaalden.
Arbeidsmigranten in Nederland
2 maanden
Arbeidsmigranten in Nederland: wie komen, wie blijven en wie vertrekken?
Arbeidsmigranten in Nederland, 2011-2016
2 maanden
Arbeidsmigranten in Nederland: een cohort met binnenkomst in 2011 gevolgd tot en met 2016.
Incassoratio vorderingen algemene bijstand
2 maanden
Incassoratio fraude- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2018.
SRG-uitstroom Fase 1, 2018
2 maanden
Maatwerk over startende banen in de eerste helft van 2018 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.
Onderwijsniveau naar leeftijd, 2018
2 maanden
Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaald onderwijsniveau van 35-jarige Nederlanders in 2018.
Sector vervoer en opslag:aantallen en percentages regio
2 maanden
Sector vervoer en opslag: aantallen en percentages naar regio en onderwijsniveau, 2017.
Beschrijving Segment van Nederlandse Beroepsbevolking
2 maanden
Beschrijving Segment van de Nederlandse Beroepsbevolking, 2003-2018.
Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2019
2 maanden
Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Inkomen partners overleden AOW’ers met partnertoeslag
2 maanden
Onderzoek naar de inkomensdynamiek van jongere partners van overleden AOW'ers met partnertoeslag.
Onderzoek naar de afschaffing van de AOW-partnertoeslag
2 maanden
Inkomens- en arbeidsmarktpositie van jongere partners van AOW-gerechtigden en de afschaffing van de AOW-partnertoeslag.
Interactief dashboard voor gemeenten maart 2019
2 maanden
Interactief dashboard voor gemeenten met gegevens over bijstand, re-integratie en bijstandsvorderingen, update maart 2019.
De werk-privébalans van vaders met jonge kinderen
2 maanden
Werk-privébalans van vaders met kinderen tot 12 jaar.
Gebruik verlofregelingen vaders vrijwel onveranderd
2 maanden
Bijna negen op de tien werkende vaders namen in 2017 bij de geboorte van hun kind een vorm van verlof op.
Bbp groeit met 0,5 procent in vierde kwartaal 2018
3 maanden
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2018 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal van 2018.
Economisch beeld weer wat minder positief
3 maanden
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in maart opnieuw wat minder positief dan een maand eerder.
30 procent niet-werkenden door ziekte belemmerd
3 maanden
Bijna 4,2 miljoen personen van 15 tot 75 jaar hadden in 2018 geen betaald werk. Van alle personen zonder werk voelde ruim 1,2 miljoen zich door een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd bij het verkrijgen van werk.
Belemmerd bij het verkrijgen van werk
3 maanden
Hoeveel mensen zonder werk worden door ziekte belemmerd bij verkrijgen van werk? Hoe is hun binding met de arbeidsmarkt?
45-plussers wisselen relatief weinig van baan of beroep
3 maanden
Met de toename van het aantal werkenden neemt ook het aantal baanvinders en baanwisselaars toe. Het verschil in baanwisselen tussen leeftijdsgroepen blijft nagenoeg gelijk: 45-plussers wisselen nog steeds minder van baan of beroep dan mensen jonger dan 45 jaar.
De Staat van Limburg 2019
3 maanden
Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart.
5 procent werknemers Zuid-Limburg uit buurlanden
3 maanden
Zuid-Limburg is de Nederlandse regio met het hoogste percentage werknemers die wonen in Duitsland of België. In 2016 was dat meer dan 5 procent. Ook in Zeeuws-Vlaanderen is het aandeel werknemers van over de grens relatief hoog: 4 procent.
Inkomen van werkenden
3 maanden
Inkomen van werknemers, zzp’ers en zmp’ers in 2017 naar kenmerken.
Werknemers in NL en buurlanden naar woonland, 2016
3 maanden
Deze tabellen betreffen informatie over werknemers naar woonland voor Nederland, België en de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn Westfalen naar NUTS 3 regio’s. Deze is samengesteld in kader van 2 Interreg-projecten.
Meer werkenden in februari
3 maanden
Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13 duizend per maand toegenomen. In februari waren er ruim 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 5 duizend per maand tot 312 duizend.
Meer loon en hogere werkdruk bij Amerikaanse bedrijven
3 maanden
Werken bij een Amerikaanse multinational. Deze bedrijven betalen in doorsnee een hoger salaris, maar werknemers maken ook meer overuren en ervaren een hogere werkdruk en meer psychische vermoeidheid
Beroepeninformatie per sector, Tabel 1716 deel I
3 maanden
Beroepeninformatie per sector is een update van een eerdere maatwerkpublicaties ‘Beroepeninformatie per sector, 2015-2016’ en ‘Beroepeninformatie per sector, 2016-2017’ die in respectievelijk 2017 en 2018 zijn gepubliceerd.
Internationaliseringsmonitor 2019-I: Verenigde Staten
3 maanden
De internationaliseringsmonitor die het CBS vier keer per jaar publiceert is in het eerste kwartaal van 2019 gewijd aan de economische relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten. Naast de Europese Unie is de VS één van onze belangrijkste handelspartners. Dit onderzoek laat in het eerste hoofdstuk zien hoe de VS als land en als economie presteert, en vergelijkt het profiel van de VS met dat van Nederland. Hoofdstuk 2 gaat dieper in op de bestemming en herkomst van Amerikaanse...
Kenmerken inwoners van vijf Brabantse gemeenten, 2018
3 maanden
Tabellenset over de inwoners van de gemeenten Tilburg, Gilze en Rijen, Goirle, Dongen en Heusden op 1 januari 2018
Loonkostensubsidie en omvang baan, september 2018
3 maanden
In deze tabel worden alle personen met een vorm van loonkostensubsidie eind september 2018 weergegeven naar het gemiddeld aantal gewerkte uren in 2018.

Pagina's

Abonneren op cbs