HR krijgt tips voor 50-plus-vriendelijk personeelsbeleid

13 september 2017
Op naar een vijftig-plus-bestendige arbeidsmarkt. Dat was de boodschap van de Grote 50+ Show in het Stadstheater in Arnhem. Tweehonderd werkgevers en HR-professionals kregen daar adviezen om meer uit oudere werknemers te halen, zowel tijdens het aannemen als daarna. ‘Er zijn ook oudere sollicitanten die liever lekker werken dan veel verdienen’. Het evenement op 12 september was georganiseerd door loopbaancentrum 50Company uit Arnhem. Anne-Marije Buckens, zelf begin dertig, timmert aan de weg als oprichter van dit bureau en als een bevlogen expert op het gebied van vijftig-plussers en duurzame inzetbaarheid. Eregast was oud-voetballer en sinds twee jaar ouderenambassadeur John de Wolf. Zijn rol was kleiner dan verwacht: hij figureerde in een filmpje, vertelde dat ‘we er weer bij horen’ en trapte aan het eind een bal de zaal in. Met hulp van de zaal speelden acteurs twee werksituaties: een sollicitatiegesprek van een HR-adviseur met een 53-jarige herintredende verpleegkundige en een jaargesprek van een nieuwe leidinggevende met een uitgebluste 58-jarige bankmedewerker. De regie-aanwijzingen van het publiek varieerden van ‘meer afstemmen op Kees’ tot ‘probeer je oordeel uit te stellen over Thea’. Anne-Marije Buckens gaf een aantal tips voor het aannemen van vijftig-plussers: Werf competentiegericht. ‘Wijs kandidaten niet meteen af als de gevraagde functietitel niet op hun cv staat. Kijk welke kennis en vaardigheden iemand heeft en waar hij of zij voor staat.’ Let op het werkverleden. Een aantal jaar mantelzorg kan juist een waardevolle ervaring zijn voor een geriatrische verpleegkundige. Realiseer je dat een kandidaat van vijftig nog zeventien jaar inzetbaar is, meestal met een grote mate van loyaliteit en flexibiliteit op het gebied van werktijden. Ga het gesprek aan over arbeidsvoorwaarden. ‘In sommige CAO’s staat al niet meer: hoe ouder, hoe hoger in de functieschaal. Er zijn ook sollicitanten die liever lekker aan het werk zijn dan veel verdienen.’ Op het gebied van duurzame inzetbaarheid adviseert Buckens: Blijf opleidingen aanbieden. Maak geen onderscheid tussen jonge en oudere medewerkers. Zorg dat competenties up-to-date blijven. Heb oog voor vitaliteit en gezondheid. Dat geldt ook voor de werk-privé-balans. Zoek naar mogelijkheden voor leermeesterschap. Laat vijftig-plussers nadenken over een plan B. ‘Doe dat op een ontspannen en niet-bedreigende manier, anders roepen ze: wil je me eruit hebben?’ Laat alles wat hierboven staat een terugkerend onderwerp van gesprek zijn. Als het dan toch tijd is om afscheid te nemen, een paar tips: Zorg voor een motiverend sociaal plan. ‘Nog twee of drie jaar doorbetalen zet mensen niet in beweging. Als het stopt, dan stopt het.’ Wees duidelijk. Zorg dat het vertrouwen blijft. ‘Als er veel argwaan en frustratie is, wordt het voor degene die vertrekt moeilijker om over de toekomst na te denken.’ Denk als HR- of loopbaanadviseur mee over ‘ontlabelen’. ‘Een kandidaat was patholoog. Hij had geen idee wat hij nog kon doen. Na enig doorvragen bleek hij veel ervaring te hebben in het communiceren met nabestaanden over beladen onderwerpen. Nu is hij telefonisch adviseur bij Slachtofferhulp.’ Carla Langerak, HRM Businesspartner bij ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, vindt de tip van de dag: ‘Bespreek mobiliteit en duurzame inzetbaarheid niet alleen tijdens het jaargesprek, maar maak deze onderwerpen het hele jaar door bespreekbaar. Bijvoorbeeld op minder formele momenten zoals het werkoverleg of de afdelingsborrel.’ Henk de Vos, HR-directeur van raamdecoratiebedrijf B&C International in Nunspeet: ‘Ik vond het geklaag van werknemer Kees wel herkenbaar tijdens de scène aan de keukentafel. Iedereen heeft zo’n Kees in de organisatie.’ Het bericht HR krijgt tips voor 50-plus-vriendelijk personeelsbeleid verscheen eerst op XpertHR Actueel.