Nieuws

430 nieuwsberichten gevonden
Afspraak is afspraak 3 weken
Mag de werkgever na een fusie afwijken van de afspraak met de ondernemingsraad om over te gaan naar eenhoofdig bestuur? De stichtingen Volksbond Amsterdam, Streetcornerwork en Projecten Streetcornerwork fuseren bestuurlijk. Met de ondernemingsraad is onder meer afgesproken dat gestart wordt met … Het bericht Afspraak is afspraak...
ornet or
Effectiever overleg na vernieuwing medezeggenschap 4 weken
In het veld van de medezeggenschap bestaat veel belangstelling voor vernieuwing. Een onderzoek op initiatief van de SER brengt aan het licht wat er verandert. Duidelijk is dat het betrekken van deskundige medewerkers kan leiden tot effectiever overleg tussen de ondernemingsraad en de … Het bericht Effectiever overleg na vernieuwing...
ornet or
Wat doet de or om op te vallen? 4 weken
Het belangrijkste machtsmiddel van de ondernemingsraad is niet de WOR, maar de steun van de achterban! De or moet zich zich dan wel kunnen beroepen op een sterke band met de achterban. Daar ligt vaak een probleem. Het lukt menig or niet goed om op te vallen. Hoe kun je dat verbeteren? Door Frank … Het bericht Wat doet de or om op te...
ornet or
Verschil tussen vast en flex wordt veel kleiner 4 weken
De buitensporige groei van flexibele arbeid in Nederland komt voor een groot deel door een flink kostenverschil tussen zzp-werk en het vaste contract. Deze en andere verschillen tussen contractvormen moeten worden verkleind. Een eerste stap is er al, in de vorm van een aangekondigd minimumtarief … Het bericht Verschil tussen vast en flex...
ornet or
4 vragen over werken bij warm weer 4 weken
Wat kun je als werkgever of HR doen om het je medewerkers zo aangenaam mogelijk te maken bij warm weer? Hierbij vier vragen én antwoorden. 1. Wie lopen er risico bij werken in warm weer? Extra last van warmte kunnen hebben: zwangeren, mensen met longaandoeningen (cara), mensen met hartaandoeningen en personen die medicijnen tegen hoge bloeddruk...
xperthr arbo
Interview: Universiteit wil vanuit organisatiebelang vrouwelijke sollicitanten 1 maand
De TU Eindhoven neemt anderhalf jaar lang alleen vrouwen aan bij vacatures voor vast wetenschappelijk personeel. Woordvoerder Ivo Jongsma: ‘Het gaat hier om positieve discriminatie. Denk als HR of recruiter echt aan het organisatiebelang.’  De Technische Universiteit Eindhoven wil dat minimaal de helft van al haar universitair docenten vrouw is....
xperthr arbo
Welke wetten wijzigingen per 1 juli 2019? 1 maand
Per 1 juli of 1 januari treden doorgaans wetswijzigingen in werking. Per 1 juli 2019 zijn er slechts enkele wijzigingen relevant voor HR. Beide wijzigingen betreffen het minimumloon.  Met ingang van 1 juli 2019 wordt de leeftijdsgrens in de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag verlaagd. Voor juli 2017 was de leeftijd waarop werknemers het...
xperthr arbo
Snel akkoord over stijging AOW-leeftijd 1 maand
De Tweede Kamer heeft donderdag in grote meerderheid ingestemd met de langzamere stijging van de AOW-leeftijd. De nieuwe regeling is een belangrijk onderdeel van het pensioenakkoord. De bedoeling is om de AOW-regels per 1 januari 2020 te laten ingaan. Het wetsvoorstel ‘temporisering verhoging van … Het bericht Snel akkoord over stijging...
ornet or
Uitbetalen overuren: urenregistratie werknemer leidend? 1 maand
Een medewerker in een slagerij vordert uitbetaling van ruim 1000 overuren. Hij heeft keurig een  urenregistratie bijgehouden in zijn agenda. De werkgever heeft geen uren geregistreerd en zegt dat de werknemer minder overuren heeft gemaakt. Hoeveel overuren moet de werkgever van de rechter uitbetalen? Wat eraan voorafging Een medewerker werkt sinds...
xperthr arbo
Jubileumuitkering ongeldig geschrapt 1 maand
Een werkgever wil zonder instemming van de centrale ondernemingsraad (cor) een bestaande jubileumuitkering eenzijdig afschaffen. Drie werknemers verzetten zich daartegen bij de rechter – met succes. Op grond van een geldende jubileumregeling hadden werknemers bij hun 25- of 40-jarig jubileum … Het bericht Jubileumuitkering ongeldig...
ornet or
Dure training schrappen? Doe eerst een data-analyse 1 maand
Veel te duur, die vaardigheidstrainingen. Een leasemaatschappij wil ze schrappen als de verkoop terugloopt. Tot uit data-analyse blijkt dat de trainingen juist geld opleveren als ze anders worden ingezet. Rob van Dijk geeft dit voorbeeld tijdens het XpertHR College ‘Datagedreven werken in de praktijk’. Rob van Dijk In het webinar gaat de adviseur...
xperthr arbo
Lagere lasten bij loondoorbetaling ziekte 1 maand
Veel werkgevers ervaren de doorbetaling van loon bij zieke werknemers en de re-integratieverplichtingen als een zware last. Het kabinet wil de verplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper maken. Het wetsvoorstel ‘maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA’ is woensdag beschikbaar gesteld … Het bericht Lagere lasten bij...
ornet or
Ontslag bestuurder, wat kan de or doen? 1 maand
Wat kan de ondernemingsraad doen als er een ontslag dreigt van een van onze bestuurders? Heeft de or hier een adviesrecht? En moet de or dan eerst volledig op de hoogte gebracht worden voordat het ontslag plaats kan vinden? De ondernemingsraad heeft een adviesrecht bij de voorgenomen benoeming en … Het bericht Ontslag bestuurder, wat kan...
ornet or
Grotere kans op korting pensioen, ook met akkoord 1 maand
Nu ook de Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft ingestemd met het principe-akkoord voor een nieuw pensioenstelsel kan de nadere uitwerking van de afspraken beginnen. Maar de kans dat pensioenfondsen moeten korten op de pensioenen is groter geworden, ook met een nieuw … Het bericht Grotere kans op korting pensioen, ook met akkoord...
ornet or
4 vragen over Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 1 maand
De ingang van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren vindt officieel plaats per 1 januari 2020. Om goed voorbereid te zijn, zoals de voorbereiding op de AVG, brengt senior advocaat arbeids- en ambtenarenrecht Marije Schneider u alvast alles bij. 1. Wat houdt de wet in? De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zorgt ervoor dat de...
xperthr arbo
FNV hekelt ‘moeizame en langzame loongroei’ 1 maand
Vakbond FNV kenschetst de loongroei dit jaar als ‘moeizaam en langzaam’. Voor de 105 cao’s die de bond dit jaar inmiddels heeft afgesloten bedraagt de loonstijging gemiddeld 3,1% op jaarbasis. De inzet van de FNV is 5%. Werkgevers zijn volgens FNV-coördinator Zakaria Boufangacha ondanks de krapte … Het bericht FNV hekelt ‘moeizame en...
ornet or
Wnra en arbeidsvoorwaarden: de or is aan zet 1 maand
De ondernemingsraad speelt een belangrijke rol bij de integratie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Overheidswerkgevers spreken met de ondernemingsraad regelingen af over (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Vier belangrijke aandachtspunten met betrekking tot de or en … Het bericht Wnra en arbeidsvoorwaarden: de or is...
ornet or
SCOOR en Register MZ-opleiders fuseren 1 maand
Per 1 juli 2019 fuseren de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) en het Register voor Medezeggenschapsopleiders (RMZO). Met de nieuwe Stichting SCOOR-RMZO ontstaat een keurmerk voor alle opleiders. De stichting wordt ondergebracht bij de Sociaal Economische Raad (SER), die … Het bericht SCOOR en Register MZ-...
ornet or
Succesvol HR-issues oppakken in kleine stappen 1 maand
Vóór het inzetten van een HR Interim Manager worstelt een organisatie vaak met grote, complexe problemen. Denk aan een organisatie die moet reorganiseren, mensen die werkdruk ervaren of een HR-proces dat herschreven moet worden.  Hoe pak je deze HR-issues het beste aan? Om HR-issues van een dergelijke omvang en complexiteit enigszins behapbaar te...
xperthr arbo
Avr kan volwaardig alternatief zijn voor cao 1 maand
In het artikel ‘Slechter af met een avr’ verwerpt Niko Manshanden de keus voor een arbeidsvoorwaardenregeling (avr) in plaats van een cao. Maar de avr is, anders dan hij schtetst, niet altijd een ‘gedrocht’, en de ondernemingsraad kan wel degelijk een stevige onderhandelpartner zijn. Door Nico … Het bericht Avr kan volwaardig alternatief...
ornet or
Ontslag op staande voet na kleine fraude terecht? 1 maand
Een werkgever die een werknemer op staande voet ontslaat voor fraude van een geringe waarde, moet het ontslag voor de rechter verdedigen. Houdt het ontslag stand? Wat eraan voorafging Een kassamedewerkster bij een bouwmarkt is sinds 2013 in dienst. Op haar arbeidsovereenkomst is een huishoudelijk reglement van toepassing. Een van haar taken is...
xperthr arbo
Hoe berekent u de transitievergoeding vanaf 1 januari 2020? 1 maand
Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) verandert de regeling voor de transitievergoeding. Hoe berekent u de vergoeding vanaf 1 januari 2020? Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. Nu ontstaat dat recht pas vanaf het moment waarop een dienstverband twee jaar bestaat....
xperthr arbo
‘Verlofregels opgelegd door Europa is geen goed idee’ 1 maand
Elke Europeaan heeft uiterlijk in 2022 recht minimaal tien dagen kraamverlof direct na de bevalling van zijn of haar partner. Ook krijgen beide ouders recht op twee maanden betaald ouderschapsverlof. Dat komt door een richtlijn die het Europees Parlement onlangs heeft aangenomen. Is dit een goede ontwikkeling? De Europese richtlijn geeft ouders...
xperthr arbo
Anders zijn 1 maand
Pas las ik voor in de bibliotheek. Een maandelijks terugkerend ritueel waar ik veel plezier aan beleef. Die grote ogen van de kleintjes als ik een bulderende stem opzet, omdat de dialoog erom vraagt. Het boek waar ik uit voorlas: ‘Anders is niet minder goed’. Het gaat over een ezel die Anders wil … Het bericht Anders zijn verscheen eerst...
ornet or
‘Werkgever moet laaggeletterdheid aanpakken’ 1 maand
Werkgevers moeten meer doen om het probleem van laaggeletterdheid aan te pakken. Bij beroepen als schoonmaker, hulp in de bouw, industrie of landbouw, machinebediener of keukenbediende bedraagt de laaggeletterdheid gemiddeld 40%. ‘Schokkend’, zegt Jacco Vonhof van MKB-Nederland. Het hoge … Het bericht ‘Werkgever moet laaggeletterdheid...
ornet or
Richtlijnen voor bespreken jaarverslag? 1 maand
Binnenkort gaan wij in de overlegvergadering met de bestuurder het jaarverslag van onze organisatie bespreken. Wij willen in onze vragen niet te veel focussen op details. Zijn er richtlijnen voor de bespreking van het jaarverslag? Er bestaan geen officiële richtlijnen, u bepaalt zelf waarover u … Het bericht Richtlijnen voor bespreken...
ornet or
Het schriftelijkheidsvereiste bij een concurrentiebeding 1 maand
In de tussen de werkgever en de werknemer overeengekomen eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een voorwaardelijk concurrentiebeding opgenomen. Na diverse verlengingen (bevestigd per brief) wordt de arbeidsrelatie omgezet naar 'onbepaalde tijd'. In de verlengingsbrieven wordt verwezen … Het bericht Het...
ornet or
Subsidiepot open voor eerlijk, veilig en gezond werk 1 maand
Tot 31 juli kan een aanvraag worden gedaan voor een nieuwe subsidie, bedoeld voor projecten voor eerlijk, veilig en gezond werk in bedrijven en branches. Het gaat om projecten die gericht zijn op onderzoek, preventie of voorlichting over eerlijk, gezond of veilig werken. Juist in een krappe … Het bericht Subsidiepot open voor eerlijk,...
ornet or
Verroeste tijd 1 maand
Afgelopen weekend eindelijk de tijd genomen om even naar de Kunstwandelroute Hummelo te gaan. Deze route werd dit jaar voor de 20e keer gehouden en ik was er nog nooit naar toe gegaan. Nu zijn er wel heel veel kunstroutes waar ik nog nooit naar toe ben gegaan, maar dit jaar deden er twee kunstenaars … Het bericht Verroeste tijd verscheen...
ornet or
Checklist: Arbozorg voor uitzendkrachten 1 maand
Het gaat niet goed met de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten in Nederland. Zo zijn ze opvallend vaak betrokken bij een bedrijfsongeval. Bescherming van uitzendkrachten is daarom een belangrijk aandachtspunt voor werkgever en ondernemingsraad. Door Koen Langenhuysen Onlangs publiceerde … Het bericht Checklist: Arbozorg voor...
ornet or
RI&E is geen garantie voor veilig werk 1 maand
Ieder jaar verliezen circa 280 mensen ledematen door een ongeval met een machine op hun werk, zo bleek onlangs uit een onderzoek van het RIVM. Recent werd ook duidelijk dat in de vleesverwerkende industrie vaak onveilig wordt gewerkt. De Inspectie vindt dat het veiligheidsbewustzijn er niet erg … Het bericht RI...
ornet or
Win de ‘war for talent’ met een cultuur die jong talent omarmt 1 maand
De gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking stijgt, en de benodigde vaardigheden zijn veelal in handen van een nieuwe generatie werknemers. Veel bedrijven vragen zich dan ook af hoe ze voor deze nieuwe generatie relevant kunnen blijven als werkgever. Dit geldt in het bijzonder voor bedrijven die vaak slechts cosmetische veranderingen doorvoeren...
xperthr arbo
Wanneer is ontslag op grond van disfunctioneren voldoende? 1 maand
Een verzoek tot ontbinding op grond van disfunctioneren wordt niet vaak toegewezen. Lukt het deze werkgever wel na twee verbetertrajecten? Wat eraan voorafging Een werknemer treedt in 2006 in dienst bij een werkgever als medewerker Logistiek. In de eerste jaren wordt zijn functioneren in de beoordelingen als voldoende gekwalificeerd, maar vanaf...
xperthr arbo
‘Een burn-out heeft niks te maken met werkdruk’ – Wat dan wel? 1 maand
Mark Tigchelaar: ‘Een burn-out heeft niets te maken met werkdruk’. Hoewel de meningen verdeeld zijn, schijnt er wel een duidelijke oplossing te zijn: focus. Hierbij één hele simpele strategie voor HR. In het nieuwste boek “Focus aan|uit” van Mark Tigchelaar, staat dat het vergroten van focus de missing link is in stressreductie. Om er...
xperthr arbo
Onze kinderen 1 maand
Deze column gaat nu eens over echt belangrijke mensen. Dus niet over Jesse ‘Backstabber’ Klaver, Thierry ‘Wanneer heeft u voor het laatst gehuild’ Baudet, Sophie ‘Show me the money’ in ’t Veld of andere triestige types die onze toekomst mede bepalen. Volgende keer misschien weer, maar nu even niet. … Het bericht Onze kinderen verscheen...
ornet or
OR verandertrajecten 1 maand
De rol van de OR bij veranderingen Organisaties zijn aan het reorganiseren, herstructureren en fuseren... Soms sta je als OR-lid volledig achter de verandering en volg je moeiteloos de stappen die de bestuurder zet. Andere keren zie je het nut van de verandering minder en ben je kritisch op de … Het bericht OR verandertrajecten verscheen...
ornet or
Webinar: datagedreven werken in de praktijk 1 maand
Hoe zet u een case op in HR Analytics en welke doelen stelt u daarbij? Specialist Rob van Dijk legt het u uit tijdens het XpertHR College ‘Datagedreven werken in de praktijk’. Met HR Analytics kunt u data inzetten als onderbouwing voor uw beslissingen en strategische keuzes. Verzuim, recruitment en personeelsplanning zijn onderwerpen die vaak...
xperthr arbo
Pensioenakkoord: de plannen en de reacties 1 maand
Als de leden van FNV en CNV volgende week instemmen met het pensioenakkoord, dan kan de regeling voor de minder snel stijgende AOW-leeftijd mogelijk al per 1 januari 2020 ingaan. Het woensdag door minister Koolmees gepresenteerde pensioenakkoord is overwegend positief ontvangen. Een overzicht van de … Het bericht Pensioenakkoord: de...
ornet or
Talentenpaspoort vergemakkelijkt recruiten én talentmanagement 1 maand
Kunt u vertellen waar u goed in bent? Het antwoord op deze vraag bestaat vaak uit maximaal drie talenten. Een talentenpaspoort kan het functionele talentmanagement- of recruitmenttool zijn voor professionals. Zo komen medewerkers achter al hun talenten en zien werkgevers dat ze werkelijk een huis vol aan talenten hebben. Talenten dashboard (foto:...
xperthr arbo
Overheidswerkgevers gaan van strafontslag naar ontslag op staande voet 1 maand
Een gemeentemedewerker steelt een telefoon. Een opsporingsambtenaar vertelt een ondernemer dat op korte termijn een bouwcontrole zal plaatsvinden. En een gemeentemedewerker gebruikt een dienstauto privé. Dit zijn allemaal redenen voor strafontslag. Na de normalisering bestaat het strafontslag niet meer en moeten overheidswerkgevers op staande voet...
xperthr arbo
Bestuurder wil or geen financiële informatie geven 1 maand
Onze bestuurder wil de ondernemingsraad geen financiële cijfers geven en heeft daar geen goede reden voor. Het jaarverslag moeten wij bij de Kamer van koophandel kopen. Hoe dit aan te pakken? Op grond van artikel 31 eerste lid WOR is de ondernemer verplicht desgevraagd aan de ondernemingsraad en … Het bericht Bestuurder wil or geen...
ornet or
Herplaatsing in functie met lager loon onterecht 1 maand
Een werknemer, aanvankelijk docent en later adjunct-directeur van een school, wordt wegens disfunctioneren op non-actief gesteld en tegen een lager loon herplaatst. In een kort geding vordert hij wedertewerkstelling in zijn oude functie. De kantonrechter wijst dit verzoek af, omdat gelet op de … Het bericht Herplaatsing in functie met...
ornet or
Things to do before you die … 1 maand
In mijn vrije tijd is wachten om iets te mogen doen of zien, een gruwel voor me. Toen mijn kinderen klein waren en een bezoek aan de Efteling onontkoombaar was, koos ik er - vanwege de verhalen over lange wachtrijen - voor om ze een dagje te laten spijbelen. Dat werkte: wachttijden van minder dan … Het bericht Things to do before you die...
ornet or
Or krijgt adviesrecht bij doorstart onderneming 1 maand
Werknemers van een failliete onderneming moeten in het geval van een doorstart in principe onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst komen bij de nieuwe eigenaar. De ondernemingsraad krijgt adviesrecht over een voorgenomen doorstart. De rechter-commissaris die toestemming moet geven voor de … Het bericht Or krijgt adviesrecht bij...
ornet or
Ontwikkelbudget moet scholing een boost geven 1 maand
In het kader van een Leven Lang Ontwikkelen wil het Kabinet scholing van werkenden en niet-werkenden beter stimuleren. Er komt een individueel STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie), waarmee jaarlijks tot 200.000 mensen een persoonlijk ontwikkelbudget kunnen krijgen van 1000 tot 2000 … Het bericht Ontwikkelbudget moet scholing een...
ornet or
Invloeden van slimme systemen beoordelen 1 maand
Intelligente systemen en robots kunnen goede maar ook slechte invloeden hebben op ons werk. Veel van hun eigenschappen zien we nu al bij bestaande systemen. Hoe de ondernemingsraad de eigenschappen van die systemen in beeld kan krijgen en kan beoordelen. Door Erik Mulder De impact van robots … Het bericht Invloeden van slimme systemen...
ornet or
Kabinet werkt aan subsidie voor bijscholing 1 maand
Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen in de toekomst een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Dat bedrag zal tussen de 1000 en 2000 euro bedragen. Het doel is dat meer mensen zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. De datum van invoering is nog niet bekend. Minister Koolmees van Sociale Zaken en...
xperthr arbo
Compensatie transitievergoeding voor mkb’ers op komst 1 maand
Een winkel met sportkleding moet dicht omdat de eigenaar ernstig ziek is en geen vervanger heeft. De twee medewerkers hebben recht op een transitievergoeding. Een financiële aderlating voor de eigenaar, maar vanaf 2021 krijgen mkb’ers die moeten stoppen compensatie. De regeling is onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die eind...
xperthr arbo
Ideaal: een m/v-competentiemix voor de or-voorzitter 1 maand
Waarom zijn zo weinig vrouwen voorzitter van de ondernemingsraad? Shirley Mathoera sprak met dertig vrouwelijke or-voorzitters. In de praktijk stuiten velen nog altijd op weerstand. Daarvoor moet elke or aan de bak. Bijvoorbeeld door een m/v competentiemix op te stellen. Door Annet … Het bericht Ideaal: een m/v-competentiemix voor de or-...
ornet or
Is werken met oproepkrachten straks onmogelijk? 1 maand
Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) veranderen de regels rond oproepkrachten. Gevreesd wordt dat het werken met oproepkrachten voor werkgevers een stuk minder aantrekkelijk wordt. Is het werken met oproepkrachten straks nog wel te doen? Voor het werken met oproepkrachten pakken de veranderingen niet zo gunstig uit. Veel van de nieuwe regels...
xperthr arbo

Pagina's