Nieuws

255 nieuwsberichten gevonden
SER pleit voor kortere termijnen kiesrecht or 12 uur
De Sociaal-Economische Raad (SER) wil dat medewerkers -met name jongeren en flexwerkers - meer en vaker worden betrokken bij medezeggenschap. Om dat te bereiken, adviseert de SER om de wettelijke termijnen voor actief en passief kiesrecht voor de ondernemingsraad (or) te verkorten. Voor actief en … Het bericht SER pleit voor kortere...
ornet or
Redelijke termijn voor advies of instemming 15 uur
Onze ondernemingsraad houdt in overleg met onze bestuurder al sinds jaar en dag vast aan een 6-wekentermijn waarin we een advies of instemming gereed hebben. Kunnen we hier als or alsnog van afwijken? De Wet op de ondernemingsraden spreekt van ‘een redelijke termijn’ en noemt geen concrete … Het bericht Redelijke termijn voor advies of...
ornet or
Selectiecriteria 1 dag
Onlangs sprak ik een beginvijftiger die zich beklaagde over het feit dat zijn sollicitatie-inspanningen tot niets hadden geleid. Hij was het slachtoffer geworden van de zoveelste reorganisatie en daardoor in het uitkeringencircuit terecht gekomen. Als financieel specialist zag hij zichzelf wel weer … Het bericht Selectiecriteria...
ornet or
Een succesvolle verkiezingscampagne in 4 stappen 1 dag
Een goede campagne helpt de ondernemingsraad ervoor te zorgen dat er écht verkiezingen komen. We onderscheiden vier fasen. Per fase krijgt de or tips voor een effectieve campagne. Een succesvolle verkiezingscampagne bestaat uit een mix van middelen om iedereen te bereiken. Door Carla de … Het bericht Een succesvolle verkiezingscampagne...
ornet or
Pitchen: zorgen dat je boodschap echt binnenkomt 1 dag
Als lid van de ondernemingsraad kun je uit bronnen plukken om scherper te zijn in wat je hebt te zeggen. Om de boodschap binnen te laten komen en meer regie te krijgen in waar het op het overleg over gaat. Dan gaat het om het zogenoemde pitchen. Door Isaäk Mol Het nummer ‘Binnen zonder … Het bericht Pitchen: zorgen dat je boodschap echt...
ornet or
Wijziging profielschets voor leden RvC? 1 dag
Het feit dat in het verleden enkele personen vanuit het concern zelf zijn benoemd in de Raad van Commissarissen (RvC) en de omstandigheid dat een voorgedragen kandidaat van buiten het concern is afgewezen, is niet voldoende om aan te nemen dat er sprake is van een besluit tot wijziging van de … Het bericht Wijziging profielschets voor...
ornet or
Hoge Raad: terecht ontslag na uitblijven verbeterplan werknemer 5 dagen
De Hoge Raad heeft in een recente uitspraak invulling gegeven aan de eisen waaraan een verbetertraject voor een niet-functionerende werknemer moet voldoen. De zaak draaide om een consultant die op aandringen van de werkgever zelf een verbeterplan moest opstellen. Energie- en klimaatadviesbureau … Het bericht Hoge Raad: terecht ontslag na...
ornet or
Een vreemde gang van zaken 5 dagen
Begin deze maand las ik in Trouw een stuk van Jeannine Julen met de volgende tekst: Vakbondsleden in het streekvervoer voelen zich misbruikt. "We worden altijd opgetrommeld voor landelijke acties", zeggen ze. Maar nu het FNV-bestuur over de brug moet komen met een onderzoek blijft het stil." Die … Het bericht Een vreemde gang van zaken...
ornet or
Naleving arboregels bij veel bedrijven niet op orde 1 week
De meerderheid van de bedrijven in Nederland leeft de arboregels niet of onvoldoende na. Dat blijkt uit het onderzoek 'Arbo in bedrijf' dat de Inspectie SZW heeft uitgevoerd. Wel blijkt de naleving iets te verbeteren in vergelijking met eerdere jaren. De inspectie bekeek in hoeverre bedrijven in … Het bericht Naleving arboregels bij veel...
ornet or
Veel minder cao’s afgesloten in juni 1 week
Het aantal nieuw afgesloten cao's is in juni uitgekomen op 14, meldt werkgeversvereniging AWVN. Dat is zeer laag vergeleken met andere jaren: juni is meestal een topmaand met 50 tot 60 nieuwe cao's. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao's en bij een belangrijk … Het bericht Veel minder cao’s...
ornet or
Proactief aan de slag met opleidingsplan? 1 week
Er is geen officieel beleid geformuleerd over het opleidingsplan van de organisatie. Wat kunnen we als ondernemingsraad doen om hier meer proactief mee aan de slag te kunnen gaan? Hoe kunnen we in een eerder stadium meegenomen worden in processen? In het kader van een proactieve ondernemingsraad … Het bericht Proactief aan de slag met...
ornet or
Geen sprake van verwijtbaar slecht beleid 1 week
Bij de Ambulance Amsterdam bestaan al jaren problemen met de werkdruk. Ondanks afspraken met de vakbond FNV en diverse maatregelen daaromtrent lukt het niet om die problemen op te lossen. De FNV start daarom een enquêteprocedure. De Ondernemingskamer onderkent dat er sprake is van een serieus … Het bericht Geen sprake van verwijtbaar...
ornet or
Verandertrajecten: de rol van de or bij fusie of overname 1 week
De meerwaarde van fusies en overnames is lang niet altijd duidelijk. Hoe kan de ondernemingsraad daarmee omgaan? 5 belangrijke tips voor de or om het verandertraject te helpen slagen. Door Rob Latten Hans Schenk, hoogleraar economie aan de Universiteit Utrecht, betoogt dat 65 tot 85 procent … Het bericht Verandertrajecten: de rol van de...
ornet or
Wanneer is informatie uit de OV vertrouwelijk? 1 week
Ondernemingsraden hebben een zelfstandig recht om met de medewerkers te communiceren. Toch is het verstandig als de or en de bestuurder samen afspraken maken over hoe zij het verslag van de overlegvergadering aan de medewerkers bekend maken. Door Hans van den Hurk De or-voorzitter trilde nog … Het bericht Wanneer is informatie uit de OV...
ornet or
M/V in medezeggenschap 1 week
Nu het Nederlands vrouwenelftal heel goed presteert op het WK is er weer veel zin en onzin geschreven over verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwenvoetbal is bezig aan een inhaalslag en ja daarom is het soms slecht en soms goed. Dat Angela de Jong in het AD dat koppelt aan allerlei invalshoeken … Het bericht M/V in medezeggenschap...
ornet or
Gall & Gall: or trekt zich terug uit overleg avr 1 week
Ruim een jaar nadat Gall & Gall overstapte op een arbeidsvoorwaardenregeling (avr) heeft de ondernemingsraad (or) van Gall & Gall zich teruggetrokken uit het overleg met de directie over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de 1.400 werknemers. Onderhandelen is een taak van de vakbond, vindt de … Het bericht Gall...
ornet or
Or Amsterdamse brandweer stapt op 1 week
De ondernemingsraad (or) van de brandweer Amsterdam stopt ermee. Het besluit tot opheffing is genomen omdat er volgens de voorzitter geen progressie is geboekt in het vertrouwen tussen de korpsleiding en de or. De or heeft een brief geschreven aan de medewerkers van de brandweer … Het bericht Or Amsterdamse brandweer stapt op verscheen...
ornet or
Naast heffing ook bonusregeling in nieuwe banenafspraak 1 week
Werkgevers die te weinig mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben, staat straks een boete van € 5.000 per baan te wachten. Anderzijds stelt staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) bedrijven met meer arbeidsbeperkten in dienst een bonus in het vooruitzicht. Van Ark informeert de Tweede … Het bericht Naast heffing ook...
ornet or
Justitie verdeeld over vervolging klokkenluider WODC 2 weken
De ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn sterk verdeeld over het strafrechtelijk onderzoek naar bronnen binnen het ministerie die vertrouwelijke informatie hebben gelekt over onderzoeksinstituut WODC. Dat blijkt uit een brief van de ondernemingsraad (or). Anderhalf jaar … Het bericht Justitie verdeeld over...
ornet or
Instelling or en de grens van 50 werknemers 2 weken
Is het aantal van 50 werknemers een vast gegeven voor de instelling van een ondernemingsraad? En hoe zit het met flexibele tijdelijke contracten? Wanneer een organisatie 50 medewerkers heeft (in de onderneming werkzame personen), moet de bestuurder een ondernemingsraad instellen. Personeel dat … Het bericht Instelling or en de grens van...
ornet or
Kies niet automatisch voor een or-lid als secretaris 2 weken
Het or-werk wordt steeds complexer. Kies daarom niet automatisch voor een or-lid als secretaris. Het mag anders: een freelance ambtelijk secretaris, de uitvoering van het secretariaat bij niet-or-leden of extern. Als de medezeggenschap maar goed gemanaged wordt. Daar heeft de bestuurder ook belang … Het bericht Kies niet automatisch voor...
ornet or
Wangedrag van or-lid of niet? 2 weken
Op verzoek van zowel de ondernemer als de ondernemingsraad heeft de kantonrechter in eerste aanleg een or-lid uitgesloten van de werkzaamheden van de ondernemingsraad, op grond van artikel 13 Wor. In hoger beroep oordeelt het Gerechtshof anders. Bij de vraag of sprake is van een ernstige … Het bericht Wangedrag van or-lid of niet?...
ornet or
Spreek met stijl en verdubbel je impact 2 weken
‘Ja dat is een goed idee! Gaan we doen!’ Hoe krijg je het voor elkaar dat de bestuurder dit zegt over jouw voorstel? Door af te stemmen, je woorden zó kiezen dat ze aansluiten bij de bestuurder en je boodschap onvermijdelijk lijkt. Dat is de truc. Door Isaäk Mol Voor dat afstemmen bestaan … Het bericht Spreek met stijl en verdubbel je...
ornet or
De Mantel der Liefde 2 weken
Ik schrijf deze column een ochtend later dan gepland. Gisteren lukte het me namelijk niet. Ik had een mantelzorgdag. Mijn schoonvader moest, voor eventuele verlenging van zijn rijbewijs, zijn rijvaardigheid laten testen. Vanwege de lange wachttijden bij het CBR mocht hij niet meer zelf naar de … Het bericht De Mantel der Liefde verscheen...
ornet or
‘Nieuwe AOW-regels vragen om maatwerk pensioen’ 2 weken
De Eerste Kamer is dinsdagavond in grote meerderheid akkoord gegaan met de minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd. De Vakcentrale voor Professionals wijst werkgevers en werknemers op de arbeidsrechtelijke gevolgen van de nieuwe AOW-regels. Zo kan het zijn dat het pensioen eerder moet worden … Het bericht ‘Nieuwe AOW-regels...
ornet or
Te laat voor or-verkiezingen? 2 weken
Als ondernemingsraad hebben we in ons reglement een termijn ingesteld waarin iemand zich kan aanmelden als kandidaat. Voor de komende verkiezingen zijn er voldoende kandidaten om deze door te laten gaan, maar een kandidaat heeft zich één dag te laat aangemeld. Mag deze persoon nog meedoen met de … Het bericht Te laat voor or-verkiezingen...
ornet or
Zo kan de or invloed krijgen op veranderstrategieën 3 weken
Organisaties ondergaan voortdurend veranderingen. Voor de ondernemingsraad is het van belang om inzicht te verkrijgen in de veranderstrategie. Inzicht in de verschillende soorten veranderstrategieën is handig om te kunnen discussiëren over de risico’s. Zo kan de or de slaagkans van de verandering … Het bericht Zo kan de or invloed...
ornet or
WOR actueel: pvt en pensioen 3 weken
Eerder besprak ik de versterking van de positie van de ondernemingsraad in grote ondernemingen wat betreft beloningen. Dit artikel behandelt de uitbreiding van bevoegdheden van de personeelsvergadering en personeelsvertegenwoordiging in kleine ondernemingen inzake de arbeidsvoorwaarde … Het bericht WOR actueel: pvt en pensioen verscheen...
ornet or
Cao-akkoord gemeenten, genoeg tijd voor Wnra 3 weken
Er is een principe-akkoord gesloten over de nieuwe Cao Gemeenten. Na volgens de bonden moeizame onderhandelingen is er een cao met een looptijd van 24 maanden. Dat geeft de gemeenten tijd en rust om de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) te implementeren, zo stelt de Vereniging … Het bericht Cao-akkoord gemeenten, genoeg...
ornet or
Communicatiestijlen voor de or 3 weken
Een ondernemingsraad bestaat uit mensen die allemaal een eigen stijl van communiceren hebben. De een houdt zich in, de ander uit zich meer. Iemand neemt ruimte terwijl een ander juist ruimte geeft. Welke stijlen zijn effectief en welke niet? Een goede communicatie is cruciaal om de effectiviteit … Het bericht Communicatiestijlen voor de...
ornet or
‘Stevige’ CO2-heffing voor vervuilende bedrijven 3 weken
Grote bedrijven in Nederland krijgen vanaf 2021 te maken met een CO2-heffing die kan oplopen tot 150 euro per ton in 2030. Bedrijven die onder een bepaald maximum aan CO2-uitstoot blijven hoeven de heffing niet te betalen. Dat voorstel maakt deel uit van het klimaatakkoord dat vrijdag wordt … Het bericht ‘Stevige’ CO2-heffing voor...
ornet or
Vertrouwenspersoon: instemmingsplichtig 3 weken
Wat is de rol van de ondernemingsraad bij externe vertrouwenspersonen? Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA), en daarover beleid te voeren. Onderdeel van dat beleid kan zijn een vertrouwenspersoon aanwijzen, bij wie … Het bericht Vertrouwenspersoon:...
ornet or
Afspraak is afspraak 3 weken
Mag de werkgever na een fusie afwijken van de afspraak met de ondernemingsraad om over te gaan naar eenhoofdig bestuur? De stichtingen Volksbond Amsterdam, Streetcornerwork en Projecten Streetcornerwork fuseren bestuurlijk. Met de ondernemingsraad is onder meer afgesproken dat gestart wordt met … Het bericht Afspraak is afspraak...
ornet or
Effectiever overleg na vernieuwing medezeggenschap 4 weken
In het veld van de medezeggenschap bestaat veel belangstelling voor vernieuwing. Een onderzoek op initiatief van de SER brengt aan het licht wat er verandert. Duidelijk is dat het betrekken van deskundige medewerkers kan leiden tot effectiever overleg tussen de ondernemingsraad en de … Het bericht Effectiever overleg na vernieuwing...
ornet or
Wat doet de or om op te vallen? 4 weken
Het belangrijkste machtsmiddel van de ondernemingsraad is niet de WOR, maar de steun van de achterban! De or moet zich zich dan wel kunnen beroepen op een sterke band met de achterban. Daar ligt vaak een probleem. Het lukt menig or niet goed om op te vallen. Hoe kun je dat verbeteren? Door Frank … Het bericht Wat doet de or om op te...
ornet or
Verschil tussen vast en flex wordt veel kleiner 4 weken
De buitensporige groei van flexibele arbeid in Nederland komt voor een groot deel door een flink kostenverschil tussen zzp-werk en het vaste contract. Deze en andere verschillen tussen contractvormen moeten worden verkleind. Een eerste stap is er al, in de vorm van een aangekondigd minimumtarief … Het bericht Verschil tussen vast en flex...
ornet or
Snel akkoord over stijging AOW-leeftijd 1 maand
De Tweede Kamer heeft donderdag in grote meerderheid ingestemd met de langzamere stijging van de AOW-leeftijd. De nieuwe regeling is een belangrijk onderdeel van het pensioenakkoord. De bedoeling is om de AOW-regels per 1 januari 2020 te laten ingaan. Het wetsvoorstel ‘temporisering verhoging van … Het bericht Snel akkoord over stijging...
ornet or
Jubileumuitkering ongeldig geschrapt 1 maand
Een werkgever wil zonder instemming van de centrale ondernemingsraad (cor) een bestaande jubileumuitkering eenzijdig afschaffen. Drie werknemers verzetten zich daartegen bij de rechter – met succes. Op grond van een geldende jubileumregeling hadden werknemers bij hun 25- of 40-jarig jubileum … Het bericht Jubileumuitkering ongeldig...
ornet or
Lagere lasten bij loondoorbetaling ziekte 1 maand
Veel werkgevers ervaren de doorbetaling van loon bij zieke werknemers en de re-integratieverplichtingen als een zware last. Het kabinet wil de verplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper maken. Het wetsvoorstel ‘maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA’ is woensdag beschikbaar gesteld … Het bericht Lagere lasten bij...
ornet or
Ontslag bestuurder, wat kan de or doen? 1 maand
Wat kan de ondernemingsraad doen als er een ontslag dreigt van een van onze bestuurders? Heeft de or hier een adviesrecht? En moet de or dan eerst volledig op de hoogte gebracht worden voordat het ontslag plaats kan vinden? De ondernemingsraad heeft een adviesrecht bij de voorgenomen benoeming en … Het bericht Ontslag bestuurder, wat kan...
ornet or
Grotere kans op korting pensioen, ook met akkoord 1 maand
Nu ook de Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft ingestemd met het principe-akkoord voor een nieuw pensioenstelsel kan de nadere uitwerking van de afspraken beginnen. Maar de kans dat pensioenfondsen moeten korten op de pensioenen is groter geworden, ook met een nieuw … Het bericht Grotere kans op korting pensioen, ook met akkoord...
ornet or
FNV hekelt ‘moeizame en langzame loongroei’ 1 maand
Vakbond FNV kenschetst de loongroei dit jaar als ‘moeizaam en langzaam’. Voor de 105 cao’s die de bond dit jaar inmiddels heeft afgesloten bedraagt de loonstijging gemiddeld 3,1% op jaarbasis. De inzet van de FNV is 5%. Werkgevers zijn volgens FNV-coördinator Zakaria Boufangacha ondanks de krapte … Het bericht FNV hekelt ‘moeizame en...
ornet or
Wnra en arbeidsvoorwaarden: de or is aan zet 1 maand
De ondernemingsraad speelt een belangrijke rol bij de integratie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Overheidswerkgevers spreken met de ondernemingsraad regelingen af over (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Vier belangrijke aandachtspunten met betrekking tot de or en … Het bericht Wnra en arbeidsvoorwaarden: de or is...
ornet or
SCOOR en Register MZ-opleiders fuseren 1 maand
Per 1 juli 2019 fuseren de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) en het Register voor Medezeggenschapsopleiders (RMZO). Met de nieuwe Stichting SCOOR-RMZO ontstaat een keurmerk voor alle opleiders. De stichting wordt ondergebracht bij de Sociaal Economische Raad (SER), die … Het bericht SCOOR en Register MZ-...
ornet or
Avr kan volwaardig alternatief zijn voor cao 1 maand
In het artikel ‘Slechter af met een avr’ verwerpt Niko Manshanden de keus voor een arbeidsvoorwaardenregeling (avr) in plaats van een cao. Maar de avr is, anders dan hij schtetst, niet altijd een ‘gedrocht’, en de ondernemingsraad kan wel degelijk een stevige onderhandelpartner zijn. Door Nico … Het bericht Avr kan volwaardig alternatief...
ornet or
Anders zijn 1 maand
Pas las ik voor in de bibliotheek. Een maandelijks terugkerend ritueel waar ik veel plezier aan beleef. Die grote ogen van de kleintjes als ik een bulderende stem opzet, omdat de dialoog erom vraagt. Het boek waar ik uit voorlas: ‘Anders is niet minder goed’. Het gaat over een ezel die Anders wil … Het bericht Anders zijn verscheen eerst...
ornet or
‘Werkgever moet laaggeletterdheid aanpakken’ 1 maand
Werkgevers moeten meer doen om het probleem van laaggeletterdheid aan te pakken. Bij beroepen als schoonmaker, hulp in de bouw, industrie of landbouw, machinebediener of keukenbediende bedraagt de laaggeletterdheid gemiddeld 40%. ‘Schokkend’, zegt Jacco Vonhof van MKB-Nederland. Het hoge … Het bericht ‘Werkgever moet laaggeletterdheid...
ornet or
Richtlijnen voor bespreken jaarverslag? 1 maand
Binnenkort gaan wij in de overlegvergadering met de bestuurder het jaarverslag van onze organisatie bespreken. Wij willen in onze vragen niet te veel focussen op details. Zijn er richtlijnen voor de bespreking van het jaarverslag? Er bestaan geen officiële richtlijnen, u bepaalt zelf waarover u … Het bericht Richtlijnen voor bespreken...
ornet or
Het schriftelijkheidsvereiste bij een concurrentiebeding 1 maand
In de tussen de werkgever en de werknemer overeengekomen eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een voorwaardelijk concurrentiebeding opgenomen. Na diverse verlengingen (bevestigd per brief) wordt de arbeidsrelatie omgezet naar 'onbepaalde tijd'. In de verlengingsbrieven wordt verwezen … Het bericht Het...
ornet or
Subsidiepot open voor eerlijk, veilig en gezond werk 1 maand
Tot 31 juli kan een aanvraag worden gedaan voor een nieuwe subsidie, bedoeld voor projecten voor eerlijk, veilig en gezond werk in bedrijven en branches. Het gaat om projecten die gericht zijn op onderzoek, preventie of voorlichting over eerlijk, gezond of veilig werken. Juist in een krappe … Het bericht Subsidiepot open voor eerlijk,...
ornet or

Pagina's

Kies een rubriek

Kies een bron